Bất ngờ trẻ mẫu giáo nói được 3 thứ tiếng

Có rất nhiều việc cần phải đầu tư, như cuộc sống, sức khỏe… và đầu tư vào học vấn cho con cái là điều không thể từ chối được. Bạn có tin, một đứa trẻ có thể nói được 3 ngôn ngữ hay không ? Điều này hoàn toàn là sự thật,  thông qua ngày 11-13/10/2017 vừa qua được hai chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc trẻ thuộc Trung tâm nghiên cứu giáo dục mầm non của Đại học [...]